Gebruikersvoorwaarden, Privacybeleid & Security

Hardec neemt je privacy zeer serieus. Lees onderstaande verklaringen voor meer informatie over het gebruik van deze website en hoe we met jouw gegevens omgaan.

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van onze website gelden onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze site te gebruiken stem je in met deze voorwaarden. De gegevens op deze website zijn slechts bedoeld ter informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.
We doen er alles aan om de gegevens op onze website zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Aan de geboden informatie kun je geen rechten ontlenen.
De geboden informatie is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Een gebruiker van deze site mag de informatie niet doorgeven, vermenigvuldigen of verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons.
Als je via deze website een pagina raadpleegt van derden (bijvoorbeeld via een link), wijzen wij je erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op die pagina wordt genoemd. We aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Privacybeleid

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door jou worden opgegeven. Bijvoorbeeld als je een formulier op de website invult, zoals het contact-, informatieaanvraag of inschrijfformulier, of als je ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dit toestaat. Je kunt ons altijd vragen inzicht in je opgeslagen gegevens of je persoonsgegevens te verwijderen.

Registratiesysteem

Om een training te kunnen volgen moet je worden geregistreerd. Wij bewaren dan je persoonsgegevens, zoals onder andere de (bedrijfs)naam, functietitel, adres, woonplaats en de gegevens van eerdere bekeken en bewaarde trainingen. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met je kunnen opnemen naar aanleiding van je aanvragen.
Hardec zal jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beoordelingen

Wij maken gebruik van jouw contactgegevens om je een uitnodiging te sturen voor het geven van een beoordeling. Hiermee kunnen andere gebruikers en opleiders geholpen worden bij het bepalen van de beste keuze voor een training.
Het beoordelingsformulier wordt ingevuld. Een deel van de ingevulde gegevens, te weten je naam en, wanneer je daarvoor kiest ook je LinkedIn profiel, en natuurlijk de afgeronde training kunnen door ons naar eigen inzicht (geheel of gedeeltelijk) worden gebruikt of gepubliceerd op onze website. Hierbij behouden wij ons het recht voor om naar eigen inzicht beoordelingen te wijzigen, af te wijzen of te verwijderen.

Annuleren en herroepen

Als jij je inschrijft voor een training, ga je akkoord met de algemene voorwaarden van Hardec Kijk in de algemene voorwaarden van Hardec voor de annuleringsvoorwaarden.

Gebruik van cookies

Wij maken alleen gebruik van cookies voor Google Analytics.

Andere technologieën

Onze website maakt ook geen gebruik van andere technologieën met een soortelijke functionaliteit als cookies, waaronder web-beacons en tracking-URL’s, ter verkrijging van persoonsgegevens van gebruikers.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze sites te lezen voordat je van deze sites gebruik maakt.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, rectificatie en wijzigen van jouw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage, rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde mailen naar: info@hardec.nl.